Keresztlevél igénylése

Valamennyi katolikus krisztushívő adatait és állapotát azon a plébánián tartják nyilván, ahol keresztelték, illetőleg a Katolikus Egyházba felvették. Éppen ezért, ha valakinek igazolnia kell keresztségét vagy valamely más szentség felvételét (szentáldozás első helye és időpontja, bérmálás, házasságkötés, pappászentelés), akkor ezt keresztlevéllel tudja igazolni, amely napi pontossággal tartalmaz minden adatot és jelentős változást.

Keresztlevél kiadását kérheti

– maga a megkeresztelt

– a megkeresztelt hozzátartozója

– a megkeresztelt meghatalmazottja

– egyházi hivatal

– állami hivatal, de csak régebbi anyakönyvből részleges keresztlevelet adat vagy származás megállapítására

Szó szerinti kivonatot csak személyesen vagy írásban, meghatalmazott útján lehet kérni.

Mikor kell keresztlevelet kérni?

1. Keresztlevelet akkor kell kérni, ha a benne foglalt információkat más dokumentummal nem lehet igazolni. (Lebélyegzett és aláírt emléklapok az esetek többségében bizonyító erejűek)

2. Kötelező keresztlevelet kérni házasságkötés előtt nem több, mint 3 hónappal, ha a házasságkötés nem a keresztelés plébániáján történik.

3. Minden más esetben is kérhető keresztlevél, egyházi ügyben díjmentesen, más esetekben egyházi eljárási díj ellenében.

 

Mit jelent az anyakönyvi keresés?

Anyakönyvi keresésnek nevezzük azt az eljárást, amikor valakinek a jogszerű kérésére szóbeli vagy írásbeli adatot szolgáltatunk valamely anyakönyvi bejegyzésről. Ez az eljárás csak más egyházi eljáráshoz vehető igénybe díjmentesen, más esetekben (pl. családfakutatás) a stóladíjszabásban meghatározott egyházi eljárási díjat kell fizetni.

 

Milyen módon lehetséges a családfakutatás?

 Családfakutatás céljából egyetlen meghatározott adatot hivatali időben bármikor kérhetünk. Hosszabb időt igénybe vevő keresésekre csak időpont kérésével vagy levél útján van lehetőség. Az anyakönyvek családfakutatás céljára nem adhatók át. A családfakutatás hivatali különszolgáltatás, melyért minden esetben meghatározott díj fizetendő.

Az anyakönyvek másolatai (bizonyos példányok mikrofilmen is) külön engedéllyel kutathatók a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban. Plébániánk XX. század előtti anyakönyvei csak a Veszprémi Érseki és Káptalani Levéltárban kutathatók.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.