Házasságkötési évforduló

A házasságkötés évfordulójának évenkénti megünneplése általában csendesen, családi körben történik. De a házasság szentségének oly nagy értéke van a keresztény közösség életében, hogy méltán kíséri figyelemmel a házasságok alakulását, az új családok gyermekekben való növekedését. Ennek a figyelemnek a jegyében hagyományosan nagy örvendezéssel vesszük körül a hűség tanúit házasságkötésük 25., 50. és 60. évfordulóján. Nyilvánvalóan más évfordulókat is szívesen megünneplünk, ha a család ezt kéri tőlünk.

A házastársak házassági évforduló alkalmával történő megáldásakor a házastársak köszönetet mondanak egymásért és Isten segítségéért, valamint a pap újra megáldja őket. Lehetőség van a gyűrűk újbóli megáldására vagy új gyűrűk megáldására is. A szertartásban helyet kap egy – a nászáldáshoz hasonló – imádság is a Miatyánk elimádkozása után.

Hála

“Áldott vagy Istenünk, mert életünk folyamán jó- és balsorsban jóságosan mellettünk áltál. Kérünk, segíts minket,  hogy a kölcsönös szeretetet hűségesen megőrizzük,  és ezáltal tanúi legyünk annak a szövetségnek, amelyet a Szentírás szerint az emberekkel kötöttél.”

és áldás

“Az Úr őrizzen meg benneteket életetek minden napján. Legyen számotokra vigasztaló a balsorsban, segítő a jósorsban, és adja meg, hogy otthonotok bővelkedjék az ő áldásában. Krisztus, a mi Urunk által.”

Amennyiben szeretné házasságkötésének évfordulóján a jubileumi áldást elnyerni, vagy szülei számára jubileumi ünnepséget szervez, vegye fel a kapcsolatot a plébánossal!

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.