Házasságrendezés

Minden Krisztushívőnek joga van ahhoz, hogy érvényes házasságban éljen, hacsak erről önként (szerzetesi vagy papi fogadalommal vagy más megszentelt formában) le nem mondott. Ez a jog nemcsak a házasságkötésre ad lehetőséget, hanem arra ösztönzi az Egyházat, hogy mindent megtegyen azokért a testvéreinkért is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak érvényes házasságot kötni. Lelkipásztori tapasztalatunk szerint sok házasság egyszerűen rendezhető, akár szokásos esküvő révén, akár – ahol erre lehetőség adatik – adminisztratív úton, templomi szertartás nélkül. Szinte biztosan lehet érvényesíteni azokat a házasságokat, amelyben a felek egyikét sem köti régebben kötött házasság.

Ha a felek egyikét vagy mindegyikét a Római Katolikus Egyházban érvényes másik házasság köti, akkor is érdemes tájékozódni arról, hogy előbbi házasságuk érvényessége miképpen vizsgálható meg.

Minden keresztény-katolikus házasság Krisztus és az Egyház szövetségének megszentelt és hatékony jele a világban, ezért mindent megteszünk, hogy híveink rendezhessék, rendezzék házasságukat. Minden erre irányuló tevékenységünk testvéreink boldogságára és az egész Anyaszentegyház javára szolgál.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.