Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Évközi 12. vasárnap

  1. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a héten segítségemre voltak.
  2. A római ministránstalálkozó résztvevőinek előtalálkozót tartanak 2024. június 29-én Érseki Főiskolán, melyen a Rómába utazó fiúk, fiatalok és szüleik vesznek részt. A napot közös énektanulással és szentmisével kezdik, majd ismerkedésre, valamint általános tájékoztatásra kerül sor.
  3. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a Veszprémi Érsekség által szervezett programokat: BALAKAT Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége, Te Deum a Veszprémi Egyetemi Lelkészségen, Balatoni hajóút, családtábor, Szent Anna ünnepének, a Nagyszülők és idősek világnapjának a rendezvényei, elcsendesülést szolgáló Betánia napok. Részletek az érsekség honlapján és közösségi megjelenési helyein találnak.
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye        Miseszándék

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Jún. 23. (vasárnap)

Évközi 12. vasárnap

8:00 Bánd                    Sztantics és Steindl család

9:30 Herend                 Molnár Lajos 1. évf.

11:00 Márkó                +Herman és Teréz nagyszülők (Hartman Lőrincné)

18:00 Hárskút              +Tehel Margit és Tehel nagyszülők

 

Jún. 24. (hétfő)

Keresztelő Szent János születése

18:00 Hárskút              Pro populo

 

Jún. 25. (kedd)

 

17:00 Bánd                  Knolmajer Benő és neje Margit

18:00 Szentségfelvételi katekézis a herendi plébánián

19:00 Felnőtt katekézis Herenden

Jún. 26. (szerda)

 

-

Plébánosi szabadnap

Jún. 27. (csütörtök)

Szent László király

17:00 Szentgál            Hálából

18:00 Herend               Segítő Szűzanya tiszteletére (Németh Lászlóné)

 

Jún. 28. (péntek)

Szent Iréneusz püspök és vértanú

14:15 Herend               +Csikós Ferenc Györgyné Margit temetési mise

18:00 Márkó                +József 1. évf. és +Klára req.

15:00 +Csikós Ferenc Györgyné Margit temetése Herenden

Jún. 29. (szombat)

Szent Péter és Szent Pál apostolok

18:00 Szentgál            élő Marietta

11:00 Kisgyörgy Hanna kistestvérünk keresztelője Herenden

Jún. 30. (vasárnap)

Évközi 13. vasárnap

8:00 Bánd                    Somlai Ottó és neje Magdolna

9:30 Herend                 +Gyula (Mód Gyuláné)

11:00 Márkó                Élő édesapáért (Kiss család)

18:00 Hárskút              +Kaposy Gyula, testvére Viktória és + családtagok

 

 

Nevelőszülőket keres az Ágota közösség

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál, András atyánál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése - HEREND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - MÁRKÓ

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - HÁRSKÚT

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - BÁND

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Egyházi hozzájáulás befizetése - SZENTGÁL

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.