Tóth András Sándor római katolikus plébános Herend

2022–
Született: Budapest, 1980. december 8.
Pappá szentelték: Veszprém, 2006. június 16.
Káplán: Keszthely I.-Magyarok Nagyasszonya Plébánia 2006-2008.
Tanulmányi szabadságon 2008-2011. Pápai Szent Kereszt Egyetem kánonjogi licencia.

Plébános

  • Gógánfa 2011-2013.
  • Veszprém-Gyulafirátót 2013-2022. augusztus 1.
  • Herend 2022. augusztus 1- /oldallagosan Márkó, Hárskút, Szentgál 2023. augusztus 1-

Bírósági helynök 2020-

 

2020–2022
Született: Zirc, 1967.július 6.
Pappá szentelték: Zirc, 1997.március 31.
Középiskolai tanár 1996-2000 Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium,  spirituális u.o. 2000-2011.
 
Plébános
  • Nagyesztergár 2011-2018 /oldallagosan Lókút, Pénzesgyőr 2011-2015
  • Jásd 2015 - 2020. /oldallagosan Márkó 2018-2020.
  • Herend 2020- 2022. augusztus 1. /oldallagosan Márkó, Városlőd 2020-2022
  • Pápateszér 2022. augusztus 1- /oldallagosan Csót, Lovászpatona, Vanyola
  • A Zirci Kerület helyettes esperese 2013-2020., c. esperes 2020.
A ciszterci rend tagja: 1997-2018.

1997-2020
Keszthelyen született 1969-ben február 16-án, egy hétgyermekes katolikus családban. Édesapja öt faluban látta el a kántori teendőket, édesanyja ápolónő. Gimnáziumi tanulmányait a Győri Bencés Gimnáziumban, ill. az esztergomi ferenceseknél végezte, ahol 1987-ben érettségizett. A teológiát a Győri Szemináriumban hallgatta 1987 és 1992 között. Pappá szentelték Veszprémben 1992. június 24-én. Káplán Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya Plébánián 1992-1995-ig, majd a Veszprémben a Regina Mundi Plébánián 1995-től 1997-ig. Plébános volt Herenden (1997-2020), ahonnan oldallagosan ellátta a Hárskúti Plébániát (1997-2020), a Városlődi Plébániát (1998-2008), majd 2020. augusztus 1-től haláláig Badacsonytomaj plébánosaként szolgált, ahonnan oldallagosan ellátta a Kővágóörsi Plébániát. 2020. január 1-től az állandó diakónusok főegyházmegyei referense, 2020. augusztus 1-től pedig a Tapolcai Kerület esperese volt. A Covid járvány idején, életének 52., áldozópapságának 29. évében, 2021. február 17-én, az esti órákban, a budapesti Korányi Kórházban, szentségekkel megerősítve adta vissza a lelkét Teremtőjének.

1980-1997
Kolontáron született 1924. július 25-én. Iharosi, nyárádi, ugodi és vörösberényi káplánság után plébános volt Szentkirályszabadján, majd Herenden 1980-tól haláláig. Elhunyt 1997 július 27-én a vasárnapi szentmise előtt. Temetése augusztus 4-én volt a kolontári temetőben.

1970-1980
Zalabéren született 1916. augusztus 25-én. Pappá szentelték Szombathelyen 1940. június 16-án. Hitoktató Nagykanizsán 1941-47-ig, plébános Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony Plébánián 1947-50-ig, Ugodon 1951-ben, Lókúton 1951-55-ig, Zircen 1955-59-ig, Bakonyszűcsön 1960-61-ig, Herenden 1970-80-ig. Betegszabadságon 1980-83-ig. Újra plébános Kolontáron 1983-tól nyugalomba vonulásáig 1986-ig. Nyugdíjas éveit a Veszprémi Szent Ferenc Papi Otthonban töltötte. Elhunyt 2004. augusztus 2-án. Temetése a veszprémi Vámosi úti temetőben volt augusztus 10-én.

1944-1946
Kaposváron született 1906. március 31-én. Pappá szentelték Veszprémben 1929. január 23-án. Káplán: Neuschloss (Ausztria) 1929, Dég 1930-31, filozófiatanár és prefektus Veszprémben 1931-35. Plébános Fűzfőgyártelepen 1935-43, tábori lelkész frontszolgálattal 1943-44, plébános Herenden1944-46, a veszprémi Davidikum kollégiumi igazgatója, szemináriumi gondnok és teológiai tanár 1946-48, kisszemináriumi igazgató Veszprémben 1948-52. Egyházi szolgálattól államilag eltiltották, ekkor gyári munkásként dolgozott a Budapesti Ganz Hajó- és Vagongyárban 1952 és 1955 között. Plébános Lajoskomáromban 1955-ben, ugyanezen évben börtönbe zárják 1956. szept. 19-ig. Plébános: Toponár 1956-58, Öreglak 1958-69. Újra káplán a kaposvári Jézus Szíve Plébánián 1969-70, majd a Nagyboldogasszony Plébánián 1970-től nyugalmazásáig 1979-ig. Elhunyt a Székesfehérvári Papi Otthonban 1997. július 28-án. Temetése a kaposvári Keleti temetőben volt augusztus 5-én.

1939-1940

Szentjakabfán született 1905-ben. Káplán volt Berzencén, Igalban, Kaposvárott, majd lelkiigazgató Veszprémben, lelkész Herenden 1939-40-ben. Hitoktató, majd lelkész Nagykanizsán, később püspöki titkár Veszprémben, ugyanitt 1943-tól lelkiigazgató, az Oltáregyesület igazgatója, a Ranolder Intézet hittanára, majd hitoktatási szakfelügyelő. 1948-tól tapolcai plébános, majd esperes, 1955-től 1961-ig (nyugalomba vonulásáig) mernyei plébános. Nyugalomba vonulása után 1963-ban főpásztora szentszéki bíróvá nevezte ki. Elhunyt 1970. december 20-án a székesfehérvári Papi Otthonban. December 29-én temették szülőfalujában.

Pápán született 1905. július 3-án. Pappá szentelték Veszprémben 1932. június 26-án. Káplán Vigántpetenden, majd 1933-36-ig a veszprémi Davidikum prefektusa. Utána káplán Pápán, majd Keszthelyen. 1939-ben lelkész Herenden, később Vaszaron. Innét Szápárra került, ahol 43 éven át szolgálta plébánosként a híveket – egészen haláláig. Temetése 1983. szeptember 17-én volt a szápári temetőben.

Nagyberkiben született 1910. február 17-én. Pappá szentelték Veszprémben 1933. május 7-én. Káplánként és adminisztrátorként működött Dégen, Mernyén, Kéthelyen, Zalabéren, Noszlopon, Várpalotán, Herenden, Zalszántón, Göllén, Miháldon, Nemesvitán és Kaposvárott. Plébános volt Kercseligeten 1945-től 1974-ig. Nyugalomba vonult 1974-ben Inke-Darvaspusztára. Elhunyt 1978. január 31-én a nagyatádi kórházban. Február 6-án temették Nagyatádon.

1919-1939

Farkaskútimajoron (Komárom megye) született 1887. febr. 8-án Gősy Bertalan és Herczig Anna szülőktől. Pappá szentelték Veszprémben 1911. június 29-én. Káplán volt Kiskomáromban, káplán és hitoktató Barcson. (Szolgálaton kívül 1912-14-ig.) Írnok a veszprémi püspöki gazdasági irodában. Káplán 1916-tól Balatoncsicsón, Somogysámsonban, 1917-től Tüskeváron, 1918-ban Városlődön, majd adminisztrátor Nemesvámoson és Szentgálon. Alapító plébános Herenden 1919. március 13-tól. Itt megalakította a Hangya Fogyasztási szövetkezetet és a róm, kat. Dalegyesületet. Elhunyt 1939. márc. 30-án gégerákban.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.