Plébániáink hirdetései - Évközi 27. vasárnap

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket, adományokat!
  2. Megkezdődött a népszámlálás. A felekezeti és nemzetiségi hovatartozások kérdésében kérem ne feledkezzenek el válaszolni. Jelenleg online lehet kitölteni a kérdőívet, de október 17. után népszámlálóbiztosok keresik majd fel otthonaikban az embereket. Kérem - főleg a fiatalabb testvéreinket – hogy fontolják meg a biztosnak való jelentkezést is, ha eddig nem tették volna.
  3. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét a Padányi Katolikus Iskola beiskolázási tájékoztatójára, melyet a hirdetőtáblán olvashatnak.
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye       Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Okt. 2. (vasárnap)

Évközi 27. vasárnap 

9:00 Herend                Hívekért

10:15 Márkó               Hartmann János, neje Mária és +gyermekei (Hartmann Erzsi)

11:30 Hárskút            +Kucsera Mihály, neje Mária és fiuk Mihály

Terménymegáldás Herenden és Márkón

16:00 Molnár Dorián kistestvérünk keresztelője a herendi plébániatemplomban

Okt. 3. (hétfő)

 

18:00 Hárskút            Hívekért

19:00 Temetési kóruspróba a herendi plébánián

Okt. 4. (kedd)

Assisi Szent Ferenc

14:15 Herend              +Rujzam István temetési mise

18:00 Herend              +Korándi nagyszülők és +gyermekeik

15:00 +Rujzam István temetése a herendi temetőben

Okt. 5. (szerda)

 

-

 

Okt. 6 (csütörtök)

Elsőcsütörtök

18:00 Herend                  Hálából a Szűzanya tiszteletére

17:15 Szentségimádás a herendi templomban

Okt. 7. (péntek)

Rózsafüzér királynője

(Elsőpéntek)

8:00 Herend                Rózsafüzér társulat élő és +tagjai

18:00 Márkó               Heller József, neje Edit, és +szülők (Erzsi néni)

 

Okt. 8. (szombat)

Magyarok Nagyasszonya

18:00 Herend              +Szülők, élő és +családtagok (Illés Béláné)

 

Okt. 9. (vasárnap)

Évközi 28. vasárnap

9:00 Herend                A Segítő Szűzanya tiszteletére (Hirschl Jánosné)

10:15 Márkó               +Klára (Hartmann Lőrincné)

11:30 Hárskút        Hívekért

Hárskút: templombúcsú és terménymegáldási szentmise

 

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.