Herend német lakossága az 1869-et követő letelepedése után, számunkra nem ismert okból, fából készült keresztet állított a település egyik emelkedőjén, amely a Habsburg Birodalom 1857-es kataszteri térképén már szerepelt. A fa építmény idővel elkorhadt. Ki tudja, mi vezérelte Krug Péterné Lennert Borbálát, amikor helyére keresztalapítási igényt nyújtott be a veszprémi püspökhöz. A kivitelező Rieth Mihály volt, aki vörös homokkőből készítette azt el 1917-ben. Felirata: ”Zu Ehre des Gottes und zum Lobe der Jungfrau Maria” (Isten dicsőségére és a Szűzanya dicéretére). A hosszú évtizedek során mindig akadt gondozója a kereszt környékének, mint ahogy ma is.

Az 1820-ban felállított kereszt Herend legrégebbi fennmaradt szakrális emléke. Felirata szerint 1820-ban állíttatta Eckert Antal, vörös homokkőből. Akkor hatalmas összeget, 50 forintot fizetett az alapítványnak. Boltíves, téglából épült, vakolt védőfülke veszi körül. Eredetileg alapítója háza mellett állt. Áthelyezésére akkor került sor, amikor a Porcelángyár a 20. század közepén bővítésbe kezdett és elbontották az addig ott állt lakóházakat, valamint új helyre került a kereszt is.
A keresztek szerepe jelentős. Egyszerű földműves emberek adományából, lemondás árán épültek. Az előttük elmenők nem is olyan régen még fejet hajtottak, keresztet vetettek, kalapot emeltek. Tisztelték a megfeszített Krisztust és ebben a főhajtásban benne volt az adományozók iránti tisztelet is. Nem véletlen, hogy az Eckert-keresztnek is van állandó gondozója.
Keresztjeink helyi védettség alatt állnak.

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.