Image

A kórus története

A Szent Euszták Kórus 1978-ban alakult.
1976-ban kezdtem el Herenden kántori munkámat Tóth B. László Atya felkérésére. Először mint kántor majd, 1981-től egyházkarnagyi végzettséggel.
A kórus megalapítása –újraszervezése- Eckert Róbertné, Etlinger János, és Etlinger Jánosné gondolata volt. Kezdetben mintegy 12 fővel vegyeskarként dolgoztunk. 1992 után nőikarként működik az együttes 40 taggal, illetve minden évben a Virágvasárnapi-Passiót vegyeskarrá alakulva adjuk elő, mintegy 60 fővel. Herenden régi hagyománya van annak is, hogy a temetésen szép számmal gyűlnek össze a Kórus tagjai -Nők, és Férfiak-, hogy énekkel kísérjük el az örök hazába távozót.

Műsorunkban megtalálhatók úgy a magyar, mint az egyetemes zeneirodalom művei. Egyaránt énekelünk világi, és egyházi műveket, kórusfeldolgozásokat. Az egyetemes zeneirodalomból különösen a német zeneszerzők műveit szívesen tűzi a kórus műsorára. Adódik ez a herendi lakosok német anyanyelvűségéből is, valamint a Marktleutheni testvérvárosi kapcsolatból is.
A kórus többször kért minősítést, amikor is egyszer ezüst, majd pedig 3 esetben arany fokozatot ért el. Rendszeresen kapunk meghívást a Veszprémi Egyházzenei Kórustalálkozókra.

A magyarországi Német Egyházi Kórusok Dunántúli Régiójának koncertjein is részt veszünk. Több hangfelvétel is készült, úgymint a Kórus 20, 25 éves jubileuma alkalmából,
valamint karnagyi munkám 20, 25, és 30 éves jubileumán is.
2005-ben részt vett a Kórus a Páter Tamás Alajos Alapítvány által meghirdetett pályázaton, (Budapest, Országúti Ferences Templom) amikor is nőikari kategóriában országos II. helyezést értünk el.
A kórusnak kezdettől fogva karnagya vagyok.
Wéber Gyula egyházkarnagy

" Van a léleknek egy olyan tartománya, amit csak a zene tud kifejezni, semmi más."
( Kodály Zoltán )

Wéber Gyula karnagy

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.