Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozta honlapunkon!

Hirdetések

Plébániáink hirdetései - Évközi 27. vasárnap

  1. Köszönöm a héten kapott segítségeket, adományokat!
  2. Megkezdődött a népszámlálás. A felekezeti és nemzetiségi hovatartozások kérdésében kérem ne feledkezzenek el válaszolni. Jelenleg online lehet kitölteni a kérdőívet, de október 17. után népszámlálóbiztosok keresik majd fel otthonaikban az embereket. Kérem - főleg a fiatalabb testvéreinket – hogy fontolják meg a biztosnak való jelentkezést is, ha eddig nem tették volna.
  3. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét a Padányi Katolikus Iskola beiskolázási tájékoztatójára, melyet a hirdetőtáblán olvashatnak.
  4. A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Nap

Ünnep

Szentmisék

időpontja és helye       Miseszándék (kinek a kérésére)

Egyéb programok, megjegyzések, felhívások

Okt. 2. (vasárnap)

Évközi 27. vasárnap 

9:00 Herend                Hívekért

10:15 Márkó               Hartmann János, neje Mária és +gyermekei (Hartmann Erzsi)

11:30 Hárskút            +Kucsera Mihály, neje Mária és fiuk Mihály

Terménymegáldás Herenden és Márkón

16:00 Molnár Dorián kistestvérünk keresztelője a herendi plébániatemplomban

Okt. 3. (hétfő)

 

18:00 Hárskút            Hívekért

19:00 Temetési kóruspróba a herendi plébánián

Okt. 4. (kedd)

Assisi Szent Ferenc

14:15 Herend              +Rujzam István temetési mise

18:00 Herend              +Korándi nagyszülők és +gyermekeik

15:00 +Rujzam István temetése a herendi temetőben

Okt. 5. (szerda)

 

-

 

Okt. 6 (csütörtök)

Elsőcsütörtök

18:00 Herend                  Hálából a Szűzanya tiszteletére

17:15 Szentségimádás a herendi templomban

Okt. 7. (péntek)

Rózsafüzér királynője

(Elsőpéntek)

8:00 Herend                Rózsafüzér társulat élő és +tagjai

18:00 Márkó               Heller József, neje Edit, és +szülők (Erzsi néni)

 

Okt. 8. (szombat)

Magyarok Nagyasszonya

18:00 Herend              +Szülők, élő és +családtagok (Illés Béláné)

 

Okt. 9. (vasárnap)

Évközi 28. vasárnap

9:00 Herend                A Segítő Szűzanya tiszteletére (Hirschl Jánosné)

10:15 Márkó               +Klára (Hartmann Lőrincné)

11:30 Hárskút        Hívekért

Hárskút: templombúcsú és terménymegáldási szentmise

 

Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) arra buzdít minden magyar katolikust, hogy bátran vállalja vallási hovatartozását.

A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok számára is.

A népszámlálás első szakasza október 1–16. között zajlik, amikor minden Magyarországon élő személy online töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt október 17. és november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. November 21–28. között pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási időszak azoknak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak.

Az MKPK kampányának célja, hogy minden magyar katolikust arra buzdítson, bátran vallja meg vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában adjon választ a népszámlálás vonatkozó kérdésére.

A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ minden esetben csak digitális formában (a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is digitálisan, tableten töltik ki a kérdőívet), begépelés útján lehet megadni.

A rendszer a „katolikus” szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál majd fel:

– a latin, azaz a római katolikus hívek ezt a lehetőséget válasszák:
katolikus (római katolikus)

– a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget válasszák:
katolikus (görögkatolikus)

– akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár katolikusok, de egy másik közösséget, rítust képviselnek (pl. örmény vagy kopt katolikusok), választhatják a harmadik lehetőséget: Magyar Katolikus Egyház.

A kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk részét képezi. Az MKPK arra buzdítja az egyházmegyéket, a plébániákat, a szerzetesközösségeket, az egyházi oktatási, szociális és egészségügyi intézmények vezetőit és dolgozóit, hogy minden lehetséges fórumon hívják fel az emberek figyelmét arra, hogy a népszámlálás alkalmával is vallják meg hitüket.

A püspöki konferencia arra buzdít mindenkit, hogy a teljesen anonim - a KSH a nevet és a megadott válaszokat informatikailag külön kezeli - népszámlálás alkalmával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az ő Egyházához tartozását.
A püspöki konferencia kampányának keretében plakát is készült, amelyen egyházi és világi személyek arcukat adva buzdítják a katolikusokat vallási identitásuk megvallására. A plakáton többek között együtt látható Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Böjte Csaba ferences szerzetes; Csókay András idegsebész; Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont igazgatója; Dolhai Attila színművész; Versegi Beáta, a Nyolc Boldogság Közösség szerzetese; Pindroch Csaba színész, Boros Misi zongorista és Kovács Ákos előadóművész is.

A kampány során a Magyar Katolikus Egyház közösségi oldalán egyházi és világi személyek videoüzenetekben buzdítanak katolikus mivoltunk megvallására.

Akik szentmisét kérnek

Kérem jelezzék a plébánosnál elérhetőségei bármelyikén.

Aktuális szentmise videó

Egyházközség

Plébánia elérhetősége:

Tóth András Sándor

Cím: 8440 Herend, Kossuth u. 38.
E-mail: tothandrassandor@gmail.com   
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Szentségimádás

Legfrissebb szentmise a herendi katolikus templomban

Keresztúti ájtatosság

Szent Euszták

Szeptember 20.

Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan volt, de bálványt imádott. Hitvese ugyanazt a hitet vallotta, és ugyanúgy gyakorolta az irgalmasságot, Két fiat nemzett Euszták, akiket nemeslelkűsége szerint nemeslelkűségben neveltetett. És mert az irgalmasság cselekedeteit állhatatos buzgalommal gyakorolta, kiérdemelte, hogy az igazság útja megvilágosodjék előtte...

Tovább olvasom

Egyházi hozzájáulás befizetése

Egyházi hozzájárulás összege
Keresőknek: havi 500,- Ft, = évi 6.000,-Ft
Nyugdíjasoknak: havi 417,-Ft = 5.000,-Ft
Személyes befizetés
Átutalással bármikor

Plébánia elérhetősége

Herend Római Katolikus Plébánia

Tóth András Sándor
Plébános

Cím: Kossuth u. 38. Herend 8440
E-mail: tothandrassandor@gmail.com
Mobiltelefon: +36-20/310-8174

Pályázataink

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam
a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.