Címlap

Egyházi hozzájárulás (adó)

2016-ban:

416,-F t/ hó = 5.000,-Ft / év

nyugdíjasoknak:
333,-Ft / hó = 4.000,-Ft / év

Hirdetések

Budapesti kollégiumi szálláslehetőség főiskolai és egyetemista lányok részére!
A Protestáns Diakóniai Szakkollégium szálláslehetőséget kínál főiskolai és egyetemista leányhallgatók részére. Feltétel: lelkészi ajánlólevél és diákigazolvány.
A kollégium megközelíthető az Ecseri úti metrómegállóhelytől. A belváros 15 perc alatt elérhető.
Díj: 18.000 Ft/hó.
Szabó Károly ref. intézeti lelkész
karolui@hotmail.com
Tel: 06-30-319-05-59
Herend Római Katolikus Plébánia
Katolikus - protestáns hitvita 2013 Nyomtatás E-mail

Adna-e úrvacsorát Barsi Balázs ferences szerzetesnek a dunamelléki református püspök? – ez is kiderült azon a dispután, amelyet Balog Zoltán református lelkipásztor, emberierőforrás-miniszter vezetett Budapesten, a Hold utcai templomban a Protestáns tavasz programján.

Lesz valaha egyetértés fontos kérdésekben a különböző felekezetek között? Tudnak-e úgy harcolni a katolikusok és reformátusok saját identitásukért, hogy közben ne csapják arcul a másikat?
Bővebben...
 
Az új pápa arcképe: a szegények kapnak első helyet Krisztus tekintetével Nyomtatás E-mail

Jorge Mario Bergoglio bíboros lett tehát az új pápa és a Ferenc nevet vette fel. 2013.III.13-án este 7 óra 6 perckor szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből a fehér füst és szólaltak meg a Szent Péter bazilika harangjai, hogy hírük adják a nagy hírt. Ferenc pápa 76 éves, eddig Buenos Aires érseke volt, ő az első jezsuita pápa és az első, aki oly távolról, Latin-Amerikából érkezett. Latin püspöki jelszava: „Miserando atque eligendo” Jézusra utal, aki bűnös emberen „megkönyörült és kiválasztotta” (Mt 9, 9).

Bővebben...
 
Interjú Pio atya titkárával Nyomtatás E-mail

2009 augusztusában interjút kértem John Aurilia kapucinus atyától, a tampai Legszentebb Megváltó-templom plébánosától – írja egy amerikai újságírónő, Arleen Spenceley, a Tampa Bay Times munkatársa. – John atya nagy alázattal, olasz akcentussal válaszolt kérdéseimre; elmesélte a történetét, majd váratlanul hozzátette: „1967-ben Pio atya titkára lettem.” – „Bocsánat – vetettem közbe, mert azt hittem, rosszul értettem. - Kinek a titkára? Úgy értettem, mintha Pio atyát mondott volna.” Mint kiderült, nem félreértés volt.
John atyát az olaszországi Campobassóban szentelte pappá Alberto Carinci püspök 1966. december 17-én, és 1967 augusztusában ideiglenesen Pio atya titkára lett. Jelenleg a passaici Kármelhegyi Szűzanya-templom plébánosa. Az interjú óta tartom vele a kapcsolatot, és volt szíves megosztani velem Pio atyával kapcsolatos élményeit.

Bővebben...
 
Pápaválasztás a 21. században Nyomtatás E-mail

 

A pápaválasztásnak ma is a legnagyobb titokban kell lefolynia. XII. Pius 1945-ben elrendelte „minden telefon, távíró és filmes eszköz” használatának tilalmát. Utódai tovább szigorították a választás titkosságát és befolyásolhatatlanságát biztosító tilalmakat: a most elhunyt pápa, II. János Pál elrendelte, hogy a konklávé választási helyiségeiben nem lehet semmiféle hang, kép, szöveg rögzítésére, továbbítására, illetve lejátszására alkalmas eszköz.
Bővebben...
 
Cantalamessa: a pápai szék nem üres Nyomtatás E-mail

A Vatikáni Rádió olasz nyelvű adásában Raniero Cantalamessát, a Pápai Ház szónokát kérdezték XVI.Benedek pápaságáról és lemondásáról.

Elmondta: Benedek pápának valóban több írása, beszélgetése is előre vetítette, hogy ereje fogytán így dönthet. Hangsúlyozta, milyen nagyszerű példáját adta a hatalomtól való elszakadásnak, hiszen sokkal könnyebb elfogadni a hatalmat, mint lemondani róla. Visszatér az egyszerű, szemlélődő élethez, és ez lecke az egész Egyház számára. Mindannyiunknak szükségünk van a szemlélődés idejére, amikor – hogy magát XVI. Benedeket idézzük – érezzük, itt az ideje, hogy felmenjünk a Tábor hegyére.

Bővebben...
 
Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt Nyomtatás E-mail

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 13-áre esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 13-án 17 órakor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét a nagyböjt kezdetén.

Bővebben...
 
XVI. Benedek pápa lemond péteri szolgálatáról Nyomtatás E-mail

2013. 02. 11. 12:38
 
XVI. Benedek pápa február 11-én, délelőtt 11 órakor, három szenttéavatási ügyben összehívott konzisztórium során tette közzé a hírt.
„Kedves Testvérek!
Nemcsak a három szenttéavatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az Egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.
Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.
Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.
Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel”.
Magyar Kurír

 

 
Hogyan lettem katolikus? – egy egykori buddhista vall megtéréséről Nyomtatás E-mail

 

A hit évéhez kapcsolódóan néhány személyes megtérés történetét ismertetjük, egykori ateisták, újpogányok, buddhisták, muzulmánok, zsidók, protestánsok interneten közzétett tanúságtételei alapján. Cikkünk szerzője több mint húsz évig volt buddhista, majd katolizált; jelenleg a domonkos rend világi közösségének tagja, a Bristoli Egyetemen tanít indiai és tibeti filozófiát. 
Paul Williams
Bővebben...
 
Vérrel könnyező Szűzanya-szobor Indiában Nyomtatás E-mail

 

Zarándokok ezrei keresik fel azt a Szűzanya-szobrot, amely július 14-én kezdett vérrel könnyezni egy karmelita rendház kápolnájában – olvasható az Indiai Katolikus Püspöki Konferencia honlapján.
Bővebben...
 
A szabadkőművességről Nyomtatás E-mail

 

Őszentsége
XIII. Leó pápa
Isten szolgáinak szolgája
„HUMANUM GENUS”
kezdetű enciklikája
a szabadkőművességről
1884. április 20.
Tisztelendő Testvéreinknek,
az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli
székkel kegyelemben és közösségben élnek.
Tisztelendő Testvérek! Üdvöt és apostoli áldást.
Bővebben...
 
«ElsőElőző12345KövetkezőUtolsó»

4. oldal / 5

Hírek a Magyar Kurírtól

Magyar Kurír
Katolikus Hírportál
 • Az ifjú Messiás
  Cyrus Nowrasteh filmjében Jézus hétesztendős, az egyiptomi Alexandriában él édesanyjával, Máriával és földi apjával, Józseffel. A film a Szentírásra, Pszeudo-Máté profán evangéliumára és történelmi eseményekre épül.
 • Hetvenen felül is buzgón apostolkodnak
  Idén 46 éve annak, hogy Márton Áron püspök 1971. április 18-án a gyulafehérvári székesegyházban pappá szentelte őket. Akkor tízen voltak, de még ugyanazon év szeptember 12-én további két Rómában tanuló társuk is a papság szentségében részesült a ditrói nagytemplomban.
 • Fogadalomtételt ünnepeltek a Kispest-Wekerletelepi Munkás Szent József-templomban
  Héray Márton az evangéliumi tisztaság melletti elköteleződését ünnepelte a „Krisztus Ügye” Lelki Család (FSO) közösségében. Az FSO fogadalomtételi ún. „szent szövetség” szertartását április 23-án, szentmisében tartották. A fő celebráns és szónok Erdő Péter bíboros, prímás volt.
 • Diakónust szenteltek a győri bencéseknél
  Április 22-én ünnepre, diakónusszentelésre hívtak a győri bencés templom új harangjai. Tullner Jób testvért Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát-püspök szentelte fel a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.
 • A pápa Twitter-üzenete az isteni irgalmasság vasárnapján
  Ferenc pápa az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán:
Copyright © 2017 Herend Római Katolikus Plébánia. Minden jog fenntartva.
Támogatja a Joomla! Készítette és üzemelteti a Skindrome studio
 

Aktuális híreink röviden

ZARÁNDOKÚT A PARTIUM-BA

Időpont: 2017. július 31 – augusztus 4.

Utazás: Légkondicionált autóbusszal (a buszon kávé, sör, üdítő, ásványvíz vásárolható).
Elhelyezés:  2-3 ágyas fürdőszobás szobákban (panziók). Ellátás: Félpanzió.

Tervezett program:

Bővebben...
 
Elsőáldozás

Az elsőáldozás április 30-án lesz a 9:30-kor kezdődő szentmise keretében.

 
Etióp keresztényeket végzett ki az Iszlám Állam

Huszonnyolc, valószínűsíthetően etióp keresztény férfi kivégzéséről tettek közzé videofelvételt április 19-én, vasárnap az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez köthető líbiai szélsőségesek – tájékoztat az MTI és számos külföldi hírügynökség.

Bővebben...
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 42 vendég böngészi